Home / Flexibel werkgeven

Hoe je flexibel onderneemt en werkgeversrisico’s beperkt?

Als ondernemer moet je slagvaardig zijn en razendsnel inspelen op de ontwikkelingen in de markt.

In tijden dat het goed gaat heb je juist behoefte aan extra mensen en als het minder gaat geldt natuurlijk het omgekeerde. Een echte flexibele schil rondom de vaste kern van medewerkers geeft je die ruimte en beperkt ook de werkgeversrisico’s. Benieuwd wat de flex-vast verhouding is van jouw bedrijf? Start dan nu de FLEXWIJZER.

De voordelen van een samenwerking met Triplet

Bij Triplet staat de werknemer centraal, net als bij onze opdrachtgevers. In onze samenwerking nemen wij een deel van het personeel bij ons in dienst. Hierdoor kunnen deze werknemers echt flexibel worden ingezet. Je bepaalt zelf wie, waar, wanneer werkt. Dit betekent dat ze dus net zo onderdeel van het team zijn als de vaste kern. Daarnaast zijn er voor deze werknemers uitstekende voorwaarden geregeld.

Een flexibele schil, of volledig flexibel?

Een onderneming zonder een flexibele schil is kwetsbaar bij een verandering van de markt, omdat deze hier onvoldoende op kan inspelen. Een schil om de kern van vaste medewerkers zorgt ervoor dat de organisatie kan meebewegen bij groei en krimp. Die medewerkers komen in dienst bij Triplet waarmee de werkgeversrisico’s aanzienlijk beperkt worden. Volledig flexibel werkgeven is zelfs mogelijk als alle arbeidscontracten worden overgezet naar Triplet.

Onze aanpak

Eerste check met de FLEXWIJZER

Elke onderneming is uniek en daarmee ook de wijze waarop een organisatie flexibeler ingericht kan worden.

Triplet beschikt over een unieke tool die op basis van de huidige situatie in combinatie met slimme data een eerste inschatting kan maken van hoe jouw flexibele schil eruit zou moeten zien. Als je de 10 vragen van onze FLEXWIJZER invult krijg je snel een beeld van de mogelijkheden.

Vul de FLEXWIJZER nu in en ontvang direct de uitkomst via de mail.

Adviesgesprek

Tijdens een nadere kennismaking kunnen we dieper ingaan op de uitkomsten van de FLEXWIJZER.

Op deze wijze kunnen we maatwerk bieden en bespreken hoe deze flexibele schil gerealiseerd kan worden.

Wat wordt een langetermijnplan en wat kunnen we morgen al doen?

Plan nu jouw adviesgesprek.

Uitvoering

In deze fase wordt de schil geïmplementeerd en nemen we een deel of het gehele werknemersbestand over inclusief de daarbij horende werkgeversrisico’s. Als we de flexibele schil moeten versterken met extra talent, dan kunnen wij de werving & selectie verzorgen.

De backoffice wordt uiteraard door ons verzorgd waardoor je wordt verlost van de vaak complexe en tijdrovende werkzaamheden.

Bekijk welke backoffice services wij aanbieden.

Wat zijn de kosten?

Je zou verwachten dat flexibel ondernemen en beperkte werkgeversrisico’s per definitie duurder uitvalt. Toch is dat in de meeste gevallen niet zo. Integendeel zelfs; het levert je vaak zelfs meer op.

Veel minder tijd kwijt aan HR

Er komt enorm veel werk kijken bij alle HR-werkzaamheden en de maandelijkse salarisadministratie. Daarnaast is er ook specialistische kennis nodig om alles goed en volgens de regels uit te voeren. Allemaal zaken die wij uit handen nemen met onze Backoffice services. Het bespaart je enorm veel tijd. Daarnaast levert het je ook meer tevreden werknemers op. Wij hebben uitstekende verzuimregelingen en aandacht voor werknemers als het eens tegenzit. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden voor iedereen.

Langere proeftijd & bepaalde tijd

Een waarschijnlijk nog belangrijker aspect is het feit dat bijna alle werkgeversrisico’s worden verlegd naar Triplet. Omdat wij een andere cao toepassen dan onze opdrachtgevers, kunnen we het zogenaamde fasesysteem hanteren. Het geeft jou de mogelijkheid om over een langere periode een flexibel contract aan te houden en om te rekenen met daadwerkelijk gewerkte uren. Minder risico’s en meer voordelen die ten goede komen van onze opdrachtgevers.

Groot volume en inkoopkracht

Triplet heeft door haar grote volume en inkoopkracht lagere kosten voor de werknemersverzekeringen, ziekteverzuim en administratie. Daarnaast moet per werknemer een marge worden ingecalculeerd voor incidentele kosten zoals langdurig verzuim of een arbeidsconflict. Dat doen wij namelijk ook. Onderaan de streep kom je hierdoor vaak lager uit, en dat is zelfs inclusief de marge van Triplet. Wat dat voor jouw organisatie exact betekent hebben we zo doorgerekend.

Wel de zorg maar niet de hoge kosten

Een van de grootste werkgeversrisico’s is het mogelijke ziekteverzuim van werknemers. Ga maar na wat 2 jaar salarisdoorbetaling kost, afgezien van de kosten voor bedrijfsarts(en), naleving van de Wet Poortwachter, opbouw van het WIA-dossier en re-integratieactiviteiten. Een zieke werknemer die fulltime werkt en een gemiddeld inkomen heeft kost dan al gauw € 400,- per dag. De voordelen van werkgeverschap via Triplet;

  1. Het volledige verzuimrisico ligt bij ons
  2. Geen factuur voor ziekte-uren
  3. Doorbetaling van de zieke werknemer
  4. Uitstekende zorg via gespecialiseerde arbodienst

We voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen

Goed werkgeverschap is voor ons cruciaal, vandaar dat wij aangesloten zijn bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De bond ziet er niet alleen op toe dat leden voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, maar ook dat de werknemers een uitstekende cao geboden kan worden. Daarnaast heeft Triplet ook de NEN 4400-1 certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Als SNA-gecertificeerde uitlener hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Benieuwd wat Triplet voor jouw organisatie kan betekenen?

Stel een vraag of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Het razendsnel kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden is een belangrijke voorwaarde voor succes geworden. Een flexibele schil geeft je die ruimte en beperkt ook de werkgeversrisico’s. Triplet kan je op dit gebied adviseren en volledig ondersteunen. Neem telefonisch contact met ons op of plan een afspraak.