Home / Werknemer

Hoe wijzig ik mijn loonheffingskorting?

Als je de loonheffingskorting aan of uit wilt zetten bij Triplet dan kan je ons een WhatsApp berichtje sturen, mailen of bellen: 023 785 2662. We sturen je dan een nieuw loonheffingsformulier waar je een (digitale) handtekening onder kan zetten. We hebben je keuze natuurlijk nodig en de datum waarop je de wijziging doorgevoerd wilt…

Is Triplet aangesloten bij de ABU en NEN gecertificeerd?

Triplet is aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).  Daarnaast heeft Triplet ook de NEN 4400-1 certificering van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Als SNA-gecertificeerde uitlener hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland…

Hoe hoog is de reiskostenvergoeding?

Is er afgesproken dat je reiskostenvergoeding ontvangt, dan kan er € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoed worden voor woon-werk of de werkelijke kosten van het openbaar vervoer op basis van 2de klasse. Vervoerbewijzen moeten worden overlegd om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Wat als ik ziek wordt tijdens mijn zwangerschap?

Wanneer je tijdens je zwangerschap ziek wordt meld je dit direct bij je opdrachtgever en neem je contact met ons op. Als je ziek bent vanwege je zwangerschap, dan krijg je 100% van je dagloon doorbetaald (tot het maximumdagloon en maximaal 2 jaar). Als je ziek bent zonder dat het iets met de zwangerschap te…

Ik moet naar de dokter. Krijg ik daar vrij voor?

Ja, dit valt onder kort verzuim. Dit krijg je als je gedurende een redelijke tijdsduur verhinderd bent je werk te verrichten door onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van je werkzaamheden vragen. Stuur ons een mailtje of bel ons als je niet zeker weet of iets onder kort verzuim valt. Als je een contract hebt…

Hoe verloopt de inschrijving in de praktijk?

Je wordt aangenomen bij Triplet en gaat werken bij een opdrachtgever van Triplet. Wij nemen de gemaakte afspraken door en nemen deze in jouw arbeidsovereenkomst op. Wij sturen je een document ter ondertekening (het inschrijvingspakket en de arbeidsovereenkomst). Je controleert en ondertekent de documenten online. Na ontvangst van de documenten verwerken wij deze in ons…

Ik ben minderjarig. Gelden er bepaalde regels voor mijn werk?

Voor jongeren van 13, 14 en 15 jaar gelden de volgende bepalingen: Op schooldagen mag je, als je 13 of 14 jaar bent, maximaal 2 uur per dag werken. Per week is dat maximaal 12 uur en je mag alleen werken tussen 8.00 en 19.00 uur. Op zaterdag mag je maximaal 6 uur werken en…