Home / Veelgestelde vragen

Werknemer

Als ik een conflict heb op mijn werk, bij wie kan ik dan terecht?
Triplet is er zowel voor de opdrachtgever als voor de werknemer. Als er sprake is van een conflict dan kan Triplet tussen beide partijen bemiddelen. Wij proberen tot een passende oplossing te komen.
Ben ik aangesloten bij een cao?
Bij Triplet werk je direct op basis van de ABU CAO. Je hebt onder andere recht op 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband, eventueel ziekteverzuim en re-integratie worden snel en correct opgepakt en is er is een goede pensioenvoorziening. De cao is hier te vinden of je kan de app downloaden. De app bevat de... Read more
Bouw ik bij Triplet pensioen op?
Als je minimaal 26 weken voor Triplet hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent, dan ga je deelnemen aan de Basisregeling van STiPP. Triplet betaalt hiervoor de premie (premievrije deelneming). Na 78 gewerkte weken ga je deelnemen aan de Plusregeling. Triplet betaalt 2/3 van de premie en jij betaalt 1/3. Read more
Heb ik recht op een zwangerschapsuitkering?
Natuurlijk! Neem contact met ons op en vraag naar Willemijn. Zij helpt je graag verder. Read more
Heeft Triplet een collectieve zorgverzekering?
Jazeker! Als je ons een mailtje stuurt (info@triplet.nl) dan sturen we je een link waar je meer informatie krijgt en je kan aanmelden. Read more
Hoe kan ik een vrije dag opnemen?
Over elk gewerkt uur via Triplet worden er vakantie-uren voor je gereserveerd. Dit is een financiële reservering van circa 10,4% over elk gewerkt uur. Het vakantiegeld dat is gereserveerd kan je laten uitkeren door bij je leidinggevende aan te geven dat je een vrije dag of vakantie wilt opnemen. Heb je toegang tot ons urensysteem?... Read more
Hoe komt het salaris tot stand?
De functie, relevante opleiding en ervaring spelen hierbij een rol. In overleg met de opdrachtgever wordt een bruto salaris afgesproken. Dit salaris wordt vervolgens vermeld in de arbeidsovereenkomst.
Hoe krijg ik mijn salarisstrook?
Je krijgt van elke gewerkte periode een loonstrook van ons. Die krijg je altijd via het online LoonDossier. In dit dossier staan de loonstroken, jaaropgave en andere salaris-overzichten op een eigen, veilige plek op het internet. Je kan hier makkelijk bij, de gegevens altijd inkijken en ze eventueel ook downloaden. Hoe krijg je toegang tot... Read more
Hoe verloopt de inschrijving in de praktijk?
Je bent aangenomen bij een opdrachtgever. Wij nemen contact op met de opdrachtgever om de gemaakte afspraken door te nemen en deze in jouw arbeidsovereenkomst op te nemen. Wij sturen je een aantal documenten ter ondertekening (het inschrijvingspakket en de arbeidsovereenkomst). Je controleert en ondertekent de documenten en stuurt deze per post of e-mail retour.... Read more
Hoeveel vakantiedagen krijg ik bij Triplet?
Wettelijk gezien heeft iedere werknemer recht op 20 vakantiedagen per jaar bij een werkweek van 40 uur. Als werknemer bij Triplet krijg je meer vakantiedagen dan dit wettelijk minimum. Bij een werkweek van 40 uur krijgt u bij Triplet 25 vakantiedagen per jaar. Voor de opbouw van de vakantiedagen kunnen andere afspraken gelden. Dit kan... Read more
Ik ben de 65 gepasseerd. Kan ik nu toch voor Triplet werken?
Ja, dat kan. Voor werknemers ouder dan 65 is het interessant om na het pensioen door te werken vanwege het lagere belastingtarief. Je houdt van hetzelfde bruto-inkomen dus netto meer over. Je hoeft geen pensioenpremie te betalen en de inkomsten worden niet gekort op de AOW. Daar staat tegenover dat je geen recht hebt op... Read more
Ik ben minderjarig. Gelden er bepaalde regels voor mijn werk?
Voor jongeren van 13, 14 en 15 jaar gelden de volgende bepalingen: Op schooldagen mag je, als je 13 of 14 jaar bent, maximaal 2 uur per dag werken. Per week is dat maximaal 12 uur en je mag alleen werken tussen 8.00 en 19.00 uur. Op zaterdag mag je maximaal 6 uur werken en... Read more
Ik moet naar de dokter. Krijg ik daar vrij voor?
Ja, dit valt onder kort verzuim. Dit krijg je als je gedurende een redelijke tijdsduur verhinderd bent je werk te verrichten door onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van je werkzaamheden vragen. Stuur ons een mailtje of bel ons als je niet zeker weet of iets onder kort verzuim valt. Als je een contract hebt... Read more
Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?
Jazeker! Voor een werkgeversverklaring kan je contact opnemen met Triplet (tel. 023-7852662). Read more
Vanaf welke leeftijd mag ik voor Triplet werken?
Jongeren vanaf 13 jaar kunnen beginnen met licht niet-industrieel werk. Een voorbeeld hiervan is lichte werkzaamheden in een winkel of kantoor. Let op: geen gevaarlijke stoffen en gevaar voor de gezondheid.
Wanneer krijg ik mijn salaris uitbetaald?
Bij Triplet kunnen opdrachtgevers kiezen voor een week-, maand- of vierwekelijkse verloning. De verwerking van de uren doen wij maximaal twee dagen nadat de gewerkte uren aan ons zijn doorgegeven. Het duurt hierna meestal een dag voordat het salaris op je rekening staat. Een belangrijk voordeel van werken via Triplet is dat je er als... Read more
Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?
De jaaropgave uploaden wij in januari naar het LoonDossier. Read more
Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitbetaald?
Over elk gewerkt uur bij Triplet wordt er vakantiegeld voor je gereserveerd. Dat wordt uitbetaald in de maand mei, zoals bepaald in de cao van de ABU (artikel 60). Als jouw overeenkomst eerder eindigt, dan keren wij het vakantiegeld uit met het laatste salaris. Op de salarisstrook kan je zien hoeveel (bruto) vakantiegeld je hebt... Read more
Wat als ik in een bedrijfsauto rijd?
Als je in een bedrijfsauto rijdt en minder dan 500 privékilometers per jaar maakt, dan moet je het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst invullen en aan ons sturen. Als je meer dan 500 kilometer privé rijdt, houden wij de bijtelling van uw bedrijfsauto in op het salaris. Het in te houden bedrag... Read more
Wat als ik ziek wordt tijdens mijn zwangerschap?
Wanneer je tijdens je zwangerschap ziek wordt meld je dit direct bij je opdrachtgever en neem je contact met ons op. Als je ziek bent vanwege je zwangerschap, dan krijg je 100% van je dagloon doorbetaald (tot het maximumdagloon en maximaal 2 jaar). Als je ziek bent zonder dat het iets met de zwangerschap te... Read more
Wat betekent loonheffingskorting?
De loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/premie volksverzekering. De korting mag maar door één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijk worden toegepast. Loonheffingskorting kan je het beste toepassen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient. Bij het aanmelden kan je aanvinken of je de loonheffingskorting bij Triplet wilt laten toepassen. Read more
Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?
Als je door ziekte niet in staat bent om werkzaamheden te verrichten dan geeft je dit persoonlijk door aan Triplet (023 785 2662) en aan de opdrachtgever. Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag. De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van je salaris ligt bij Triplet. Ook zorgen wij voor re-integratie, bedrijfsartsen en een arbodienst.... Read more
Wat houdt het fasensysteem in?
Triplet werkt volgens het fasesysteem van de ABU. Bovenaan de arbeidsovereenkomst kan je zien welke fase van toepassing is. Fase A Je werkt in fase A zolang je nog geen 78 weken voor Triplet hebt gewerkt. Elke week waarin je werkt telt mee voor de opbouw van de fasen. Het aantal uren is niet van... Read more
Wat is flexibel werkgeven?
Een opdrachtgever komt met Triplet overeen het werkgeverschap juridisch gezien uit te besteden aan Triplet. Hiermee nemen wij veel van de administratieve en juridische verantwoordelijkheden uit handen. Er zijn met deze constructie drie partijen: De opdrachtgever. Dit is een bedrijf waar Triplet mee samenwerkt en waar de werknemer gaat werken. De opdrachtgever geeft leiding en... Read more
Wat wordt verstaan onder een geldig identiteitsbewijs?
Hieronder verstaan wij een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Als je geen nationaliteit binnen de EER hebt dan ontvangen we ook graag een kopie van jeverblijfs- en tewerkstellingsvergunning. Read more
Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?
Bij zwart werken worden er geen belastingen en sociale premies betaald. Als je zwart werkt, dan ben je niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor aansprakelijkheid voor (personen- en zaak)schade aan derden. Stel, je laat (tijdens het zwart... Read more

Werkgever

Als ik een opdracht beëindig, heb ik dan nog verplichtingen naar de werknemer?
Gedurende de eerste 78 gewerkte weken geldt dat de verplichtingen naar een werknemer eindigen als je de opdracht beëindigt. In fase A geldt in de eerste 26 door een werknemer gewerkte weken geen aanzegtermijn. Hierna is er een korte aanzegtermijn van 2 weken. In fase B worden contracten afgegeven voor bepaalde tijd. Deze zijn niet... Read more
Als ik kies voor Triplet moet ik dan met al mijn medewerkers flexibel werkgeven?
Nee hoor! Het komt geregeld voor dat een opdrachtgever een splitsing maakt tussen werknemers die bij ons in dienst komen en werknemers die in dienst zijn bij het bedrijf zelf. We maken dan een (echte) flexibele schil. Hier lees je er meer over. Vaak verzorgen wij dan de HR Backoffice van de werknemers die niet... Read more
Hoe controleer ik een identiteitsbewijs?
Als je een nieuwe werknemer hebt aangenomen, dan moet de werknemer een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen. Dit kan een paspoort zijn of een identiteitskaart. Indien de werknemer geen Nederlandse nationaliteit heeft, dan moet de werknemer ook de verblijfs- en tewerkstellingsvergunning laten zien. Bij het controleren van identiteitsbewijzen moet je letten op: Is het identiteitsbewijs... Read more
Hoe en wanneer krijgen mijn werknemers de jaaropgave?
De jaaropgave kan net zoals de salarisstrook door de werknemer worden opgevraagd via de website Loondossier. Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt de werknemer de informatie om toegang te krijgen tot dit systeem.
Hoe lang verbind ik mij aan Triplet?
Als je kiest voor Triplet dan gaan wij een inleenovereenkomst met je aan. Hierin staan de voorwaarden van de samenwerking. Deze overeenkomst is alleen van toepassing als wij met je samenwerken. Als u geen uren meer aanlevert, eindigt de overeenkomst.  Je zit dus nergens aan vast. Read more
Hoe snel kan ik mijn personeel via Triplet laten starten met werkzaamheden?
Heel snel! Als je akkoord gaat met onze offerte en daarna de samenwerkingsovereenkomst (digitaal) tekent, dan kan je direct starten. Onderaan deze pagina kan je direct een afspraak inplannen. Read more
Hoe werkt het fasesysteem bij Triplet?
Als je flexibel gaat werkgeven bij Triplet dan kan je het personeel aanzienlijk flexibeler inzetten dan wanneer je werknemers zelf een contract aanbiedt. Bij Triplet kan de duur van het contract met werknemers flexibel zijn en ook de arbeidsduur (het aantal uren per week dat de werknemer werkt) kan flexibel zijn. Vaak krijgen wij de... Read more
Ik heb op dit moment uitzendkrachten. Kan ik die ook bij Triplet uitzenden of detacheren?
Als je al uitzendkrachten hebt die voor je werken, dan is het vaak mogelijk om over te stappen naar Triplet. Veel uitzendbureaus een minimum aantal uren of een minimum periode dat een werknemer voor je gewerkt moet hebben voordat je deze kosteloos kunt overnemen. Meestal is dit 1040 uur of 6 maanden. Als je de... Read more
Mijn werknemer neemt vakantie, hoe werkt dat?
Als de werknemers zelf de gewerkte uren invult via ons urensysteem dan kan dat daar ingevuld worden. Vul je zelf de uren in, dan kan je het aangeven in het urensysteem. Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat de vakantiedagen al door je betaald zijn. We brengen opgenomen vakantiedagen niet in rekening. Read more
Moet ik personeel doorbetalen bij ziekte?
Bij ziekte wordt jouw personeel doorbetaald door Triplet en wordt dit niet in rekening gebracht. Ook alle overige kosten van ziekteverzuim, zoals re-integratie en een bedrijfsarts, komen voor rekening van Triplet. Read more
Scheelt het mij veel tijd als ik het werkgeverschap uitbesteed aan Triplet?
Ja, je ontvangt geen of minder facturen van instanties als het UWV, diverse verzekeraars, de Belastingdienst, pensioenfondsen, de arbodienst en uw accountant. Hierdoor word je administratie beperkter en overzichtelijker. Dit scheelt je dus veel tijd en dit betekent dat je direct een aanzienlijke besparing kunt realiseren.
Staat uw vraag er niet bij?
U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Read more
Wat is flexibel werkgeven?
Een opdrachtgever komt met Triplet overeen het werkgeverschap juridisch gezien uit te besteden aan Triplet. Hiermee nemen wij veel van de administratieve en juridische verantwoordelijkheden uit handen. Er zijn met deze constructie drie partijen: De opdrachtgever. Dit is een bedrijf waar Triplet mee samenwerkt en waar de werknemer gaat werken. De opdrachtgever geeft leiding en... Read more
Wat is flexibel werkgeverschap?
Bij Triplet worden wij juridisch gezien de werkgever. De feitelijke werkgever ben jij. De selectie van de werknemers, het inkomen en de werktijden bepaal jezelf. Je behoudt uiteraard ook de dagelijkse leiding over het personeel. Wij nemen de werknemer vervolgens in dienst. Hiermee nemen wij veel van de verplichtingen en risico’s die verbonden zijn aan... Read more
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Voor Triplet Flexibel Werkgeven vragen we een automatische incasso. De HR Backoffice kan ook per factuur. Read more
Wat zijn de kosten van een personeelsadvertentie?
Als je gebruikt maakt van Triplet Flexibel Werkgeven, dan is het opstellen en plaatsen van een personeelsadvertentie op onze vacaturepagina gratis. Natuurlijk mag je de advertentie ook op ander plekken gebruiken. Bij de HR Backoffice brengen we alleen ons uurtarief in rekening voor het schrijven van de advertentie. Read more
Wat zijn de nadelen van flexibel werkgeven voor werknemers die bij Triplet in dienst komen?
Deze zijn beperkt. Er is één nadeel te benoemen: Als je besluit gebruik te maken van onze flexibele overeenkomsten dan biedt dit minder zekerheid voor je werknemer. Je kan ook stellen dat, omdat je niet altijd een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd kan of wilt aanbieden, de werknemers via een flexibel werkgever toch bij je aan... Read more
Wat zijn de risico’s van het (deels) zwart werken?
Bij zwart werken wordt er geen belasting en sociale premies betaald. Als jouw werknemer zwart werkt, dan is hij/zij niet verzekerd voor de sociale zekerheidswetten. Ziekteverzuim met alle daaraan verbonden wetten en regels wordt niet verzorgd en is niet verzekerd. Hetzelfde geldt voor werkgeversaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor (personen- en zaak) schade aan derden. De boete... Read more
Wat zijn de tarieven als ik personeel via Triplet wil inzetten?
Natuurlijk wil je hier graag lezen wat de kosten zijn om een werknemer in te zetten. Dat is lastig omdat er flink wat variabelen zijn. Onderaan deze pagina kan je snel een afspraak maken zodat we een offerte op maat kunnen uitbrengen. Onderstaande afbeelding laat zien hoe ons tarief opgebouwd is. Bijna alle kosten die... Read more
Welke administratieve werkzaamheden neemt Triplet van mij over?
Wij nemen bijna alle administratie die samengaat met het werkgeverschap over. Triplet verzorgt onder andere: Het verstrekken van arbeidscontracten. Communicatie met werknemers, bijvoorbeeld over contract- en salariszaken (P&O). Opstellen overige overeenkomsten, onder andere voor auto, laptop of bonusregeling. Het aan- en afmelden bij de verzuimverzekeraar. Het aan- en afmelden bij het pensioenfonds. De urenverwerking. De... Read more
Werkt Triplet duurzaam?
Hoewel inmiddels duidelijk is geworden dat een ‘paperless office’ vooralsnog onhaalbaar is, streeft Triplet dit al jaren na. Onze overeenkomsten, salarisspecificaties en jaaropgaven versturen wij digitaal. Het papier dat nog aanwezig is en ons overige afval wordt gescheiden ingezameld. Ons kantoor zit in een modern, goed geïsoleerd pand aan de Hendrik Figeeweg 3G7. Wij hebben... Read more