Home / Wat gebeurt er bij ziekte van mijn medewerker?

Wat gebeurt er bij ziekte van mijn medewerker?

Bij Flexibel Werkgeven ligt het verzuimrisico bij Triplet. De werknemers krijgen het salaris doorbetaald volgens de ABU-cao. Dit houdt in dat het eerste verzuimjaar 90% wordt doorbetaald en het tweede 80%. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij Triplet. Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is, betaal je niets. Je betaalt immers alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren.

Triplet is ‘eigenrisicodrager’ geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Wij hebben concrete afspraken gemaakt met betrekking tot re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee biedt Triplet jou en jouw werknemers uitstekende dienstverlening.