Home / Privacyverklaring Triplet

Privacyverklaring Triplet

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in Triplet. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Triplet. Je dient je ervan bewust te zijn dat Triplet niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Triplet respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens

Triplet verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om de arbeidsovereenkomst en inschrijving op te kunnen maken
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor ons urensysteem
  • Het verwerken van persoonsgegevens met een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of gegevens die we aan moeten leveren bij het UWV
  • Het verwerken van persoonsgegevens met wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld in geval van een loonbeslag)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Triplet verwerkt de persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Wij hebben deze gegevens nodig om de arbeidsovereenkomst op te maken. Er worden alleen gegevens gevraagd en verwerkt die hiervoor noodzakelijk zijn. Ook het burgerservicenummer (BSN) en een kopie van jouw ID bewijs moeten wij opslaan in ons dossier. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het burgerservicenummer (BSN) geen bijzonder persoonsgegeven meer. Dit neemt niet weg dat Triplet zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaat en alleen deelt met onze arbodienst als je ziek bent en met de Belastingdienst.

De ingevoerde gegevens bij je aanmelding worden eenmalig naar ons verstuurd en opgeslagen op de eigen beveiligde server van Triplet. Alleen je naam, e-mailadres, salaris en de opdrachtgever wordt (beveiligd) online opgeslagen voor het gebruik van ons online urensysteem. Alle andere gegevens worden niet online opgeslagen.

Urensysteem

Triplet stelt een online urensysteem ter beschikking. Met dit systeem kunnen de gewerkte uren van werknemers worden bijgehouden, gecontroleerd en worden verstuurd naar Triplet. Als er gekozen is om van dit systeem gebruik te maken dan sturen wij na de aanmelding de inloggegevens. Om het urensysteem te gebruiken op onze website dien je ingelogd te zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van deze gegevens en het kiezen van een veilig (lang) en uniek wachtwoord.

Wij verzoeken je zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen als je vermoedt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wij kunnen dan zo spoedig mogelijk maatregelen treffen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Triplet bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
De Belastingdienst verplicht ons om gegevens te bewaren. Onze salarisadministratie valt onder basisgegevens van onze administratie en moet van de Belastingdienst 7 jaar bewaard worden. De gegevens die op jouw salarisspecificatie staan worden daarom 7 jaar bewaard.

De Belastingdienst verplicht ons om de kopie van jouw identiteitsbewijs en loonheffingsformulier 5 jaar te bewaren nadat je bij ons uit dienst bent getreden. De arbeidsovereenkomst bevat niet meer informatie dan de hiervoor benoemde documenten en worden ook 5 jaar bewaard.

Overige personeelsgegevens bijvoorbeeld over ziekteverzuim en verlof worden maximaal 2 jaar bewaard nadat je bij ons uit dienst bent getreden.

Als je solliciteert via onze vacaturepagina dan worden de door jou gestuurde CV, motivatiebrief en andere gegevens direct naar onze opdrachtgever doorgestuurd en daarna bij ons gewist. Deze gegevens worden maximaal 4 weken bewaard.

Beveiliging van persoonsgegevens

Triplet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op.

De gegevens die je online invoert worden beschermd door een SSL-certificaat. Hiermee worden kleine bestanden verstuurd via een beveiligde verbinding door middel van een digitale encryptiesleutel tussen ons en uw browser. Ons SSL-certificaat herken je aan het slotje in de adresbalk van je browser.

De volledige website van Triplet wordt beschermd door het SSL-certificaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Triplet probeert zoveel mogelijk zelf te doen. Toch delen wij jouw persoonsgegevens met een aantal derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die wij de opdracht geven om jouw gegevens te verwerken sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Triplet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Triplet.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Triplet gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy.

De analytische cookies worden gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Recht op inzage en correctie

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan kan je schriftelijk een aanpassing verzoeken. Verwijdering van de gegevens uit onze bestanden kan alleen plaatsvinden indien het behouden van de gegevens niet (meer) nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen of de wet ons niet verplicht deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de hierboven genoemde bewaarplichten.

Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Triplet en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar: pieter@triplet.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen:

Pieter Woud
Triplet B.V.
Hendrik Figeeweg 3 g7
2031 BJ  Haarlem
E: pieter@triplet.nl
T: 023 – 785 26 62

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7-9-2020