Home / Wat moet ik als opdrachtgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Wat moet ik als opdrachtgever doen om te voldoen aan de identificatieplicht?

Iedereen moet zich, ook op de werkplek, kunnen identificeren. Als opdrachtgever moet je de identiteit van je werknemers controleren. Je controleert voor aanvang van het dienstverband het originele identiteitsbewijs en bewaart een kopie ervan in je eigen administratie.

Voor jou als opdrachtgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

  • Verificatieplicht: dit betekent dat je het identiteitsbewijs van werknemers bij indiensttreding moet controleren op echtheid en geldigheid.
  • Bewaarplicht: dit houdt in dat je een kopie maakt van het identiteitsbewijs van alle werknemers die bij je werken.
  • Zorgplicht: dit betekent dat je werknemers aan hun identificatieplicht moeten kunnen voldoen. De werknemers moeten er door jou op gewezen worden dat zij ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich moeten dragen.