Home / Als ik een opdracht beëindig, heb ik dan nog verplichtingen naar de werknemer?

Als ik een opdracht beëindig, heb ik dan nog verplichtingen naar de werknemer?

Gedurende de eerste 52 gewerkte weken geldt dat de verplichtingen naar een werknemer eindigen als je de opdracht beëindigt.

In fase A geldt in de eerste 26 door een werknemer gewerkte weken geen aanzegtermijn. Hierna is er een korte aanzegtermijn van 2 weken.

In fase B worden contracten afgegeven voor bepaalde tijd. Deze zijn niet tussentijds opzegbaar.

Voor de periode hierna worden afspraken gemaakt voor de aanzegtermijn.

Zie ook “Wat houdt het fasensysteem in?”