Home / Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Wat gebeurt er als ik ziek of arbeidsongeschikt word?

Als je door ziekte niet in staat bent om werkzaamheden te verrichten dan geeft je dit persoonlijk door aan Triplet (023 785 2662) en aan de opdrachtgever.

Weer beter? Dan vernemen wij dit ook graag.

De verantwoordelijkheid voor het doorbetalen van je salaris ligt bij Triplet. Ook zorgen wij voor de re-integratie tijdens je ziekte.

Het is belangrijk dat je op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur bereikbaar bent voor Triplet en/of onze Arbodienst.