Home / Hoe werkt het fasesysteem bij Triplet?

Hoe werkt het fasesysteem bij Triplet?

Als je flexibel gaat werkgeven bij Triplet dan kan je het personeel aanzienlijk flexibeler inzetten dan wanneer je werknemers zelf een contract aanbiedt. Bij Triplet kan de duur van het contract met werknemers flexibel zijn en ook de arbeidsduur (het aantal uren per week dat de werknemer werkt) kan flexibel zijn. Vaak krijgen wij de vraag ‘Waarom is dat anders dan wanneer ik zelf werkgever word?’ Hieronder leggen we de verschillen uit tussen zelf werkgever zijn en de werknemers via Triplet in dienst te nemen.

Zelf werkgever zijn: periode-ketensysteem

Als je zelf werkgever bent dan ben je gebonden aan het periode-ketensysteem. Dit systeem is wettelijk bepaald en is daarom de standaardsituatie. Je mag binnen een periode van drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd afgeven. Het vierde contract is voor onbepaalde tijd; een vast contract dus. Ook als een werknemer meer dan drie jaar voor je gewerkt heeft, volgt een contract voor onbepaalde tijd. Een contract voor bepaalde tijd is normaal gesproken niet tussentijds te beëindigen. Een contract voor onbepaalde tijd is moeilijk te beëindigen. Een werkgever kan dat in de meeste gevallen alleen doen met een ontslagvergunning via het UWV of de kantonrechter.

Het fasensysteem bij Triplet

Werknemers die bij Triplet in dienst komen, werken volgens de ABU CAO. Hierdoor is niet het periode-ketensysteem van toepassing, maar het fasensysteem van de ABU. Dit systeem is volledig anders dan het periode-ketensysteem. Er zijn drie verschillende fasen die we hieronder toelichten.

Fase A

Als je een werknemer via Triplet aanneemt dan begint hij of zij in fase A. Deze fase duurt 52 gewerkte weken. Elke week waarin er wordt gewerkt, telt mee voor de opbouw. Als een werknemer een week ziek is, op vakantie of niet ingeroosterd wordt, dan telt deze week dus niet mee.

Fase A is erg flexibel; de maximale opzegtermijn is twee weken. Als een werknemer bijvoorbeeld niet bevalt of je hebt niet voldoende werk voor hem of haar dan kan je direct of vrijwel direct opzeggen. Als je de opdracht voor een werknemer beëindigt, dan eindigt ook het contract van de werknemer met Triplet.

Het aantal te werken uren (de arbeidsduur) van een werknemer bepaal je zelf; tussen 0 en 40 uur per week. Wij kunnen als enige branche echte nul-urencontracten bieden.

Werknemers van 21 jaar of ouder krijgen na 8 gewerkte weken in fase A een basispensioenregeling.

Je kan van het bovenstaande afwijken als dat gunstiger uitpakt voor de werknemer. Je spreekt bijvoorbeeld een vaste arbeidsduur af. Ook kan je ons in fase A een contract voor bepaalde tijd laten afgeven. Wij adviseren graag over de mogelijkheden.

Fase B

Als fase A voltooid is, volgt fase B. In fase B mogen wij binnen een periode van drie jaar maximaal zes contracten voor bepaalde tijd afgeven. Je bepaalt zelf hoe dit aantal binnen deze periode wordt besteed.

De contracten in fase B zijn voor bepaalde tijd. Ze zijn niet tussentijds te beëindigen, tenzij er sprake is van ontslag op staande voet.

Gedurende het eerste halfjaar van fase B kan ook het aantal te werken uren per week flexibel zijn.

Werknemers van 21 jaar of ouder hebben in fase B een uitgebreide pensioenregeling.

Fase C

Als fase B voltooid is, en je werknemer blijft voor Triplet werken, dan  volgt fase C. In fase C worden overeenkomsten voor onbepaalde tijd gesloten.