Home / Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?

Wat houdt de NEN 4400-1 certificering in?

Als door de Stichting Normering Arbeid (SNA) gecertificeerd uitzendbureau hebben wij onder andere bewezen dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd en voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen en dat onze medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Het handboek waar alle voorwaarden in beschreven staan, kan je hier downloaden.

Onze inschrijving in het register van de SNA vind je hier.