Home / Jongeren aan het werk? Dit zijn de wettelijke regels

Jongeren aan het werk? Dit zijn de wettelijke regels

Weet u nog wat uw eerste bijbaan of vakantiebaan was en hoe oud u toen was? De directie van Triplet weet het nog precies, ook al is het inmiddels een jaar of 25 geleden. De een werkte vanaf haar vijftiende in de schoolvakanties in de keuken van een ziekenhuis. Ontbijt klaarzetten op de lopende band en afwassen, heel veel afwassen. De ander ging op zijn zestiende bij een tankstation werken, iedere zondag van 8 tot 20 uur.

Toen waren we niet bezig met de vraag of je als zestienjarige eigenlijk wel twaalf uur per dag mag werken. Daar denken de meeste jongeren niet over na en dat hoeft ook niet, want dat is de verantwoordelijkheid van werkgevers en ouders. Die moeten weten welke werkzaamheden jongeren wel en niet mogen doen, hoe oud ze moeten zijn om te mogen werken en hoe lang ze mogen werken. Zowel ouders als werkgevers riskeren een boete van de Inspectie SZW als ze zich niet aan de bepalingen houden die gelden voor jeugdarbeid.

 

 

Juridische werkgever en opdrachtgever

Tegenwoordig zijn we met Triplet de werkgever voor ruim 800 mensen. En daarom weten wij nu precies wat de wettelijke bepalingen zijn voor werkende jongeren. Die kennis delen wij graag met onze opdrachtgevers. Als uw personeel bij ons in dienst is, zijn wij de juridische werkgever van uw medewerkers. U ben als opdrachtgever verantwoordelijk voor het toezicht op de werkvloer.

Voor kinderen van 13, 14 en 15 jaar geldt:

  1. Op schooldagen mag een kind van 13, 14 of 15 jaar maximaal 2 uur per dag werken. Per week is dat maximaal 12 uur. 13- en 14-jarigen mogen alleen werken tussen 8:00 en 19:00 uur.
  2. Op zondag mogen 13- en 14-jarigen niet werken.
  3. Tijdens vakanties mag er per dag maximaal 7 uur gewerkt worden bij 13 en 15 jaar en 8 uur bij 15 jaar, met een maximum van respectievelijk 35 of 40 uur per week en niet meer dan 5 dagen achter elkaar.
  4. In een jaar mag een kind van 13 of 14 niet meer dan 4 weken vakantiewerk doen, waarvan 3 weken aaneengesloten. Kinderen van 15 jaar mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mogen zij maximaal 4 aaneengesloten weken werken.
  5. 15-jarigen mogen op zondag werken op voorwaarde dat ze dan op de zaterdag voorafgaande aan die zondag niet gewerkt hebben, ze tenminste 5 vrije zondagen per 16 weken hebben en de ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Voor jongeren van 16 en 17 jaar gelden deze bepalingen:

  1. De dagelijkse rust moet 12 uur per 24 uur zijn, waar de periode tussen, hetzij 22:00 uur en 06.00 uur, hetzij 23:00 uur en 07:00 uur is inbegrepen.
  2. De wekelijkse rust moet minimaal 36 uur zijn per periode van 7 maal 24 uur
  3. Per 13 weken zijn minimaal 4 zondagen vrij; als op zondag arbeid wordt verricht, moet de zaterdag vrij zijn.
  4. De arbeidstijd per dienst is maximaal 9 uur, per week 45 uur en gemiddeld per week 40 uur (160 uur per 4 weken).
  5. Bij een arbeidstijd per dienst van meer dan 4½ uur is de pauze minimaal ½ uur, bij een arbeidstijd van meer dan 8 uur is die ¾ uur, waarvan ½ uur aaneengesloten.

Daarnaast zijn er nog heleboel regels over wat kinderen en jongeren wel en niet mogen doen. Die staan op rijksoverheid.nl. Of u belt ons gewoon. Wij beantwoorden met alle plezier al uw vragen.