Home / Weekcontracten: voor werkgevers die niet om hun personeel geven

Weekcontracten: voor werkgevers die niet om hun personeel geven

Nederland is een duur en vooral ingewikkeld land om personeel te hebben. De kosten verlagen? Dat kan met weekcontracten!

Hoe werkt Triplet?

Werknemers die bij ons nieuw in dienst treden krijgen een contract in fase A. Deze fase is flexibel, zowel de duur van het contract als de het aantal uren per week zijn flexibel. Je kan deze periode zien als een langere proeftijd. Je hebt minimaal anderhalf jaar de tijd om te beoordelen of de werknemer bij jou en jouw organisatie past.

Hoe werken weekcontracten?

Met een weekcontract wordt deze flexibiliteit verwijderd door een vaste duur van het contract op te nemen; een week. Een weekcontract is eigenlijk een detacheringsovereenkomst. Gedurende fase A mogen er onbeperkt contracten worden afgegeven. Er kunnen dus 78 (anderhalf jaar) contracten worden afgegeven. Omdat dat niet praktisch is, wordt er een contract afgegeven voor een week die steeds stilzwijgend wordt verlengd. Op deze manier wordt de flexibiliteit dus toch behouden. Het contract is binnen een week opzegbaar.

Wat is dan het doel van weekcontracten?

Als een werknemer ziek wordt met een weekcontract, dan wordt het contract beëindigd. Er wordt voorkomen dat de werkgever (het uitzendbureau) voor de re-integratie, bedrijfsarts, naleving van de Wet Poortwachter enzovoort hoeft te zorgen. De verzuimbegeleiding hoeft niet verzorgd te worden door het uitzendbureau, maar door het UWV. Het uitzendbureau betaalt premie aan het UWV waarvoor zij de re-integratie verzorgen en de kosten dragen.

In het verleden waren wij, heel voorzichtig gezegd, niet altijd tevreden over de kwaliteit van deze diensten. We hadden bijvoorbeeld werknemers met psychische problemen waarvoor na zes maanden nog steeds niets werd geregeld met betrekking tot re-integratie. Afspraken met een bedrijfsarts waren zeldzaam en onzorgvuldig. Er was geen enkele informatievoorziening naar ons als werkgever waardoor wij weinig konden doen om het verzuim te begeleiden. Daarom zijn wij eigenrisicodrager geworden voor de ziektewet. Wij zijn uitgetreden bij het UWV en hebben het verzuimrisico bij een gespecialiseerde verzekeraar gelegd. Er zijn concrete afspraken gemaakt met betrekking tot de kwaliteit van de re-integratie, begeleiding, controles en de arbodienstverlening. Hiermee is Triplet een van de weinige uitzendbureaus die u en uw werknemers deze kwaliteit dienstverlening kan bieden.

Een uitzendbureau dat weekcontracten aanbiedt is hoogstwaarschijnlijk geen eigenrisicodrager voor de ziektewet. Dan zouden ze de kosten namelijk zelf moeten betalen en de verantwoordelijkheden zelf dragen. Het idee is dus om de werknemer zo snel mogelijk bij het UWV af te geven en er niet meer naar om te kijken. Op de korte termijn lekker goedkoop!

De gevolgen voor jou als opdrachtgeverElke week een nieuw contract met uw werknemer

Er zijn een aantal problemen met de constructie die voor u als opdrachtgever en de werknemer de volgende gevolgen kunnen hebben:

  • De re-integratie van de werknemer wordt niet tot slecht verzorgd
  • Je mist een kracht en door bovenstaande kan dat een tijd duren
  • Een uitzendbureau met goede verzuimcijfers, en dus goed voor haar werknemers zorgt, is eigenrisicodrager.
  • De kosten zullen waarschijnlijk stijgen. Als de kosten voor het UWV stijgen, dan stijgen ze ook voor het uitzendbureau en dus de opdrachtgever
  • De werknemer krijgt minder doorbetaald dan in de CAO is bepaald
  • Door de minimale begeleiding is de kans op langdurig verzuim en werkloosheid groter. Nadelig voor de werknemer en de belastingbetaler

Samenvatting

De weekcontracten zijn al een tijd in het nieuws en zeker niet positief. Logisch omdat het een schijnconstructie is die voor de werknemer en de opdrachtgever (zeker op de langere termijn) een slechte constructie is. Het zorgt letterlijk en figuurlijk voor een ongezonde verhouding tussen de opdrachtgever, werknemer en werkgever. Dergelijke constructies staan haaks op waar Triplet voor staat en worden daarom niet door ons aangeboden. Triplet betekent dat wij ons niet alleen richten op de opdrachtgever, maar ook op de werknemer: uw belangrijkste kapitaal. Ziet u op internet een factor die begint met 1,5? Dan weet u dat dat niet mogelijk is zonder misbruik te maken van uw werknemers. Neem dus ook even contact op met Triplet waar een kwalitatief langdurige samenwerking voorop staat.